Інформація про школу

ІСТОРІЯ. Парафіяльна Школа в с. Старичі заснована у 1826 р. У ній навчання здійснював дяк, а з 1856 р. дяк і ще один вчитель. У 1863 р. школа стала тривіальною, її відвідували 122 учні. У 1867 р. збудована дерев’яна школа, в 1875 реорганізована в однокласову, в якій навчались 70 учнів зі Старич і Волі Старицької. У 1910 р. побудована мурована двокласова школа, її відвідували 200 учнів, що мали змогу навчатись 6 років. У 1947 р. школа стала семирічною.

У всі радянські часи школярі семирічної, пізніше восьмирічної школи навчались у будівлі мурованої школи (3 класи), у пристосованих приміщеннях дерев’яних житлових будинків (5 класів), у будинку плебанії (4 класи). Навчання проводилося у дві зміни.

У 1996 р. здійснилась заповітна мрія старичан – у селі урочисто відкрито новозбудовану школу, яка 01.09.1996р. отримала статус середньої загальноосвітньої школи. У грудні 2002 р. назву школи змінено на «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Старичі». 01.09 2014 року назву школи змінено на «Старицька загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів». У 2019 р. школі присвоєно ім’я Юрія Костіва – випускника школи, який захищав незалежність України в зоні бойових дій на Сході і загинув 11.07. 2014 р. в районі Зеленопілля Луганської області. З 2019 року назва школи – Старицька загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва.

У зв’язку з територіальною реформою з 2020 року назву школи змінено – Старицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва Новояворівської міської ради


СТАТУС ШКОЛИ. Старицька ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва, Яворівської районної ради, Львівської області створена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим ІІостановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, іншими нормативно-правовими актами та знаходиться у спільній власності територіальних громад Яворівського району. Засновником школи є відділ освіти Новояворівської міської ради

Майно загальноосвітньої школи належить Засновнику, тобто відділу освіти Новояворівської міської ради на праві повного господарського відання відповідно до чинного законодавства.

Джерелами формування кошторису школи є: кошти засновника; доходи від здачі в оренду їдальні; благодійні внески юридичних і фізичних осіб благодійного фонду «Перспектива Старичі». Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється відділом освіти Новояворівської міської ради, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

У школі функціонує Рада школи, створена відповідно до п.64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад». До складу Ради входять вчителі, учні – представники шкільного парламенту, батьки, завгосп школи, голова сільської ради, священик, підприємці та активні мешканці села. Рішенням Ради створено Благодійний фонд «Перспектива-Старичі»; спільно реалізовуються проекти; проводиться впорядкування шкільного парку; відкрито меморіальну дошку герою АТО Юрію Костіву; присвоєно школі ім’я Юрія Костіва.

СТРУКТУРА І РЕЖИМ РОБОТИ. Відповідно Наказу МОН України № 455 від 20.12.1993 «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України» та із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 73 (z0242-00) від 10.04.2000. Щороку, в серпні, на зборах трудового колективу затверджуються на новий навчальний рік «Правила внутрішнього трудового розпорядку Старицької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва».

Структура та режим роботи щорічно регламентується наказом по школі, який видається перед початком навчального року. Зазвичай, пунктом 4 Наказу «Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку» регламентується режим роботи школи

4.1. Вхід учнів в школу – 08.15.

4.2. У понеділок між першим та другим уроками проводити 10хв загальношкільну радіолінійку і 20хв виховну годину за планом (проводять класні керівники у своїх класах). Встановити розклад дзвінків на понеділок: 1-й урок: початок 8.15 – кінець 9.00 – перерва 5 хв.

Перед початком уроку вчитель готує кабінет для проведення занять; після закінчення останнього уроку вчитель стежить за виходом учнів з класу, залишається в кабінеті до закінчення прибирання приміщення.

Класні керівники щоденно перевіряють наявність учнів у школі після першого уроку, відмічають прізвища відсутніх в журналі чергового вчителя та класних журналах.

На час пандемії COVID - 19 та воєнного стану з 24 лютого 2022 року учні та педагогічний колектив здійснювали освітній процес онлайн (дистанційно) на платформі Classroom.


МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА БАЗА. Це будівля школи, будівля котельні, комунікації, земля (4,5га), інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

Навчально-методичну базу складають 18 навчальних кабінетів, 4 майстерень (столярної, токарної, обслуговуючої праці, художньої), навчального центру «Мастак», спортзалу та надвірних спортивних майданчиків, актового залу, тиру, сучасної інтерактивної бібліотеки «Нейробік», Лабораторії учнівської активності (ЛАМу), методичного кабінету, двох комп’ютерних класів, музею народного мистецтва Яворівщини, сучасної їдальні, радіовузла, приміщення для навчально-допоміжного та технічного персоналу, кімнати психолога, шкільного парку з облаштованими екологічними стежками та елементами ландшафтного дизайну.

Школа підключена до швидкісного Інтернету (УАРНЕТ). Комп’ютерами та оргтехнікою забезпечено 2 кабінети інформатики, бібліотеку, методкабінет, кабінет директора та заступників, кабінет психолога, ЛАМ.

Комп’ютерні класи потребують заміни комп’ютерів.


КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Школа забезпечена навчальними програмами з предметів інваріантної та варіативної складової, що затверджені МОН України. Усі предмети викладають фахівці, вакансії відсутні. У зв’язку з відпустками по догляду за дитиною до 3-х років основних працівників психолога і 3-х вчителів, їх посади тимчасово займають вчителі школи. На даний час учнів навчають 40 вчителів, з яких із категорії «спеціаліст» - 1 вчитель; 9 тар. р. + звання «старший вчитель» – 2 вчителі; ІІ кв. категорія - 5 вчителів; І кв. категорія – 2 вчителя; кв. категорія «вища» - 30 вчителів; звання «старший вчитель» - 16 вчителів; звання «вчитель-методист» - 2 вчителі.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: Інновації у Старицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва – це докорінне переосмислення технологій, духовне становлення особистості, створення умов для саморозвитку і самореалізації у видах творчої діяльності. Тобто, внесення якісно нових елементів у навчально-виховну систему школи:

1. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес - діяльність інтерактивної бібліотеки «Нейробік», комп’ютерних класів, радіовузла, ЛАМу, сайту школи, учительських блогів (Андрейко Г.А., Ханас Л.Я., Яремчук Н.Ю., Косик Н.М., Сарнавська Х.Я., Курчик К. О., Карвацька М. О.), сторінок в соцмережі феєсбуку та сторінки на ютубканалі

2. Реалізація нових оригінальних ідей (ідея – експеримент – продукт) і створення інтелектуального продукту – діяльність учнівських студій TV-LAB, МУК; творчих гуртків дизайну інтер’єрів; екологічних стежок шкільного парку; демократизація учнівського самоврядування;

3. Розповсюдження інформації, використання продукту, поширення досвіду, подальше використання в роботі – семінари, майстер-класи, тренінги, квести;

4. Освоєння онлайн-платформ дистанційного навчання;

5. Залучення вчителів та учнів до участі у національних та міжнародних проектах.

ДОТРИМАННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. У школі виконується п. 6.5. Примірного положення про соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників:
Організовано харчування, яке здійснює підприємець Знак В.П.
Медичне обслуговування учнів і педагогічних працівників здійснює амбулаторія сімейної медицини с. Старичі та Новояворівська лікарня;
Дотримуються вимоги охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм (проводяться інструктажі, навчання, заходи);
Надається підтримка та допомога дітям напівсиротам та дітям з малозабезпечених сімей (безкоштовне харчування, благодійні акції);
Здійснюється моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;
Проводяться профілактичні заходи щодо попередження правопорушень, травматизму:
Щорічно відбувається звітування директора перед колективом та громадськістю села. Звіт містить результати навчально-виховної діяльності за рік, фінансовий звіт бюджетної комісії, голови благодійного фонду «Перспектива-Старичі


Мова (мови) освітнього процесу

Мова навчання: школа має статус україномовної 

Інформація про наявність вільних місць у класах

Вільні місця є у кожному класі

Немає коментарів:

Дописати коментар

Популярні публікації